Dnes je meniny oslavuje: , zajtra:

Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Dodatok č.1 k zmluve N20160404002 Implementačná agentúra MPSVR SR Terénna sociálna práca Dodatok   13.6.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Výpočtová technika Zmluva 2 129 € 30.4.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Biela technika, elektronika Zmluva 8 125 € 30.4.2019
Kúpna zmluva Ing. Marko Machala - MIP EAST Obecné komunitné centrum v obci Bajany - Interiérové vybavenie Zmluva 23 460 € 30.4.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Ultima Ratio, s.r.o. Obecné komunitné centrum v obci Bajany Zmluva 3 100 € 24.4.2019
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Obecné komunitné centrum v obci Bajany - stavebný dozor Zmluva 4 500 € 23.4.2019
Zmluva o poskytovaní služieb Ing. Vladimír Uram Obecné komunitné centrum v obci Bajany - externý projektový manažér Zmluva 5 443,20 € 23.4.2019
Zmluva o poradenskej
a konzultačnej činnosti
Ing. Vladimír Uram Obecné komunitné centrum v obci Bajany - príprava žiadosti o poskytnutie NFP Zmluva 2 000 € 15.3.2019
Zmluva o dielo Ing. Rudolf novotný - DRUPPROJEKT IPZ PREŠOV Obecné komunitné centrum v obci Bajany - projektová dokumentácia Zmluva  7 140 € 18.2.2019
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva Ministerstvo životného prostredia SR Zmluva o vyplňovacom práve k blankozmenke č. OPKZP-P01-CS111-2016-11/46/142 Zmluva   26.10.2018
Havarijné poistenie Union Poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie - Príves 75031233   23.10.2018
Havarijné poistenie Union Poisťovňa, a.s. Havarijné poistenie - Traktor 75031230   23.10.2018
Poistná zmluva-dodatok č.2 Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 14-41962 - dodatok č.2   23.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie PZP - Príves 71987526   23.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie PZP - Traktor 71987526   23.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 14-41962   3.10.2018
Dodatok poistnej zmluvy č.14-41962 Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku dod-14-41962   3.10.2018
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie majetku 14-32853   3.10.2018
Dodatok č. 1 Agratech s.r.o. Traktor s príslušenstvom Dodatok č.1   1.10.2018
Dodatok č. 1 Pôdohospodárska platobná agentúra Dodatok č. 1 k 072KE130001 Dodatok č.1   1.10.2018
Dodatok č. 2 ART PLAST, spol. s r.o. Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany Dodatok č.2   18.9.2018
Príloha k dodatku č. 2 ART PLAST, spol. s r.o. Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany Príloha   18.9.2018
Dodatok č. 3 Ministerstvo životného prostredia SR „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.3   4.9.2018
Príloha č.3 k dodatku č. 3 Ministerstvo životného prostredia SR „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Príloha č.3   4.9.2018
Dodatok č. 1 ART PLAST, spol. s r.o. „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.1   10.7.2018
Dodatok č. 1 Ladislav Török – LT servis Čerpadlo - „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.1   10.7.2018
Dodatok č. 1 AGRO - SPIŠ s.r.o. Smižany Nádoba na kvapaliny - „Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany“ Dodatok č.1   10.7.2018
Dodatok č. 2 k zmluve 1/2017 Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Dodatok č.2   9.7.2018
Kúpna zmluva Agratech s.r.o. Traktor s príslušenstvom Zmluva 132 000 € 4.7.2018
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor - Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Bajany Zmluva 800 € 14.5.2018
Zmluva o Municipálnom úvere Prima banka Slovensko a.s. Poskytnutie úveru Zmluva č. 77/006/18 78 727,84 € 11.5.2018
Kúpna zmluva Ladislav Törok - LT Servis Čerpadlo Zmluva Príloha 554€ 20.4.2018
Kúpna zmluva AGRO - SPIŠ s.r.o. Nádoba na kvapaliny Zmluva Príloha 340,80€ 20.4.2018
Zmluva Pôdohospodárska platobná agentúra Nenávratný finančný príspevok - 072KE130001 Zmluva 78 727,84 € 20.3.2018
Dodatok č.1 Ing. Peter Kačír - ODYSEA Kompostáreň Bajany Dodatok č.1   12.1.2018
Kúpna zmluva č.1 AGRATECH. s.r.o. Čerpadlo s elektrocentrálou Zmluva 1400 € 25.1.2018
Kúpna zmluva č.2 AGRATECH. s.r.o. Nádrž na vodu Zmluva 800 € 25.1.2018
Zmluva o grantovom účte Prima Banka Slovensko a.s. Kompostáreň Zmluva   7.3.2018
Zmluva o grantovom účte Prima Banka Slovensko a.s. Rekonštrukcia chodníkov Zmluva   7.3.2018
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Poistná zmluva Union Poisťovňa, a.s. Poistenie nehnuteľnosti 14-41952   28.12.2017
Zmluva o dielo AIP projekt s.r.o. Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany - Projektova dokumentácia ZoD/142017/aip 3 960,00 29.11.2017
Zmluva o dielo STAVAB s.r.o. Zlepšenie energetickej hospodárnosti obecnej budovy Bajany Zmluva 99 616,66 26.11.2017
Zmluva o dielo Art Plast spol. s r.o. Výstavba konpostárne v obci Bajany 05/2017 48 797,15 10.11.2017
Zmluva o poskytnutí NFP č. opkzp-po1-sc111-2016-11/46 Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky / Obec Bajany Kompostáreň na zhodnocovanie biologicky
rozložiteľného odpadu v obci Bajany
Zmluva 177 781,34 16.10.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.6.2017
Zmluva o grantovom účte Prima banka Slovensko, a.s. Zriadenie grantového účtu Zmluva   17.8.2017
Dodatok č. 1 k zmluve 1/2017 Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Dodatok č.1   22.7.2017
Zmluva o dielo Inžinierské stavby a.s. Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany 1/2017 127 267,24 22.7.2017
Zmluva o dielo na vytvorenie webového sídla a licenčná zmluva Mgr. Vladimír Jarabek Zhotovenie web stránky bajany.sk Zmluva 600 30.6.2017
Dodatok k zmluve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dodatok č. 1565/CC/16-D1 k zmluve o úvere Dodatok č. 1565/CC/16-D1 - 3.5.2017
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o Bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie účtu Zmluva o BU - 3.11.2016
Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Úprava práv a povinností pri poskytovaní Elektronických služieb Zmluva o ES - 3.11.2016
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Všeobecné obchodné podmienky VOP SS - 3.11.2016
Produktové obchodné podmienky pre depozitné produky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty POP - 3.11.2016
Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Sadzobník Sadzobník - 3.11.2016
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie Úveru Bankou 1565/CC/16 - 5.12.2016
Záložná zmluva Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie záložného práva k hnuteľným veciam 1565/CC/16-ZZ1 - 5.12.2016
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dohoda zmluvných strán 1565/CC16-Zm1 - 5.12.2016
Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy POP pre ÚBZaA - 5.12.2016
Zmluva o dielo Ing. Peter Kačír - ODYSEA Projektová dokumentácia - Kompostáreň Bajany Zmluva 4 500 16.4.2016
Zmluva o poskytovaní služieb - Modernízácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Energia plus s.r.o / Obec Bajany Modernizácia miestnej infraštruktúry v obci Bajany Zmluva 9 528 5.2.2016
Dodatok č.1 k Mandátnej zmluve Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor počas realizacie stavby Dodatok   12.2.2016
Mandátna zmluva Ing. Vladimír Kačmár - firma MC 44 Stavebný dozor počas realizacie stavby Zmluva 1500 € 5.2.2016
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo na prípravu a vypracovanie projektového spisu: žiadosti o nenávratný finančný príspevok Strategia Regio, s.r.o. / Obec Bajany Príprava a vypracovanie projektového spisu: žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 2014-2020 - 2.7.2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum DEUS / Obec Bajany Informačný systém Dátového centra obcí a miest ZLP-2015-0182/OPIS -

25.2.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Bajany/ZOS Anna - Mária, n.o.

Prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu Bajany

Zmluva o nájme 2015

-

07.09.2015

Zmluva o dielo č. 13/09/2015

Syteli, s.r.o. /Obec Bajany

Kamerový systém v obci Bajany

13/09/2015

-

07.10.2015

Zmluva o dielo č. 48/2015 -CS

Inžinierske stavby, a.s./Obec Bajany Pozemkové úpravy - Kataster Bajany 48/2015-CS - 04.11.2015
Zmluva o dielo č. 1/2015 Ján Tóth/ Obec Bajany Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, Bajany 168
1/2015
- 13.11.2015
Zmluva o poskytnutí služby EC-EDMA, s.r.o. / Obec Bajany Výkon stavebného dozoru pre "Pozemkové úpravy - kataster Bajany"
Stavebný dozor
- 12.10.2015
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR / Obec Bajany Terénna sociálna práca v obci Bajany 095/2014-IZ-5.0/V 41 399,48 29.5.2014
Zmluva o dielo č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany 2014/1 162 937,56
Dodatok zmluvy č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok k 2014/1
Dodatok č.2 zmluvy č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok č.2 k 2014/1 13.10.2014
Nájomná zmluva na šk. rok 2014/2015 ZŠ s materskou školou štefana Ďurovčíka Palín / Obecný úrad Bajany Nájomná zmluva - Futbal zmluva 8 Eur/hod 4.12.2014
Dodatok č.3
Ministerstvo hospodárstva SR/Obec Bajany
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok č.3 10.12.2014
Názov zmluvy Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany KaHR-22VS-1001/0167/199 132 858,64 20.5.2013
Dodatok č.1 k zmluve KaHR-22VS-1001/0167/199 Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany Dodatok č.1 k KaHR-22VS-1001/0167/199   20.5.2013
Kúpna zmluva - Bajany - zriadenie VN, TS, NN a rekonštrukcia časti NN a DP Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Predaj pozemku parc. KN_C Č. 739 1497/5300/2013 400 30.9.2013
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady prijímatel'ovi, ako splnenie jeho zákonného nároku 1498/5300/2013 300 30.9.2013
Na vrch stránky