Obec Bajany

Dnes je Sobota, 21 Apríl 2018, meniny má Ervín

Zmluvy na rok 2017

Zmluvy na rok 2016

 

Názov zmluvy

Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Dodatok k zmluve
Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dodatok č. 1565/CC/16-D1 k zmluve o úvere
Dodatok č. 1565/CC/16-D1 - 3.5.2017
Aktualizované ( Piatok, 12 Máj 2017 12:31 )
 

Zmluvy na rok 2016

Zmluvy na rok 2016

 

Názov zmluvy

Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o Bežnom účte Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie účtu Zmluva o BU - 3.11.2016
Zmluva o Elektronických službách Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Úprava práv a povinností pri poskytovaní Elektronických služieb Zmluva o ES - 3.11.2016
Všeobecné obchodné podmienky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Všeobecné obchodné podmienky VOP SS - 3.11.2016
Produktové obchodné podmienky pre depozitné produky Slovenskej sporiteľne, a. s. Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre depozitné produkty POP - 3.11.2016
Sadzobník Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Sadzobník Sadzobník - 3.11.2016
Zmluva o úvere Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie Úveru Bankou 1565/CC/16 - 5.12.2016
Záložná zmluva Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Zriadenie záložného práva k hnuteľným veciam 1565/CC/16-ZZ1 - 5.12.2016
Zmluva o zmenkovom vyplňovacom práve Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Dohoda zmluvných strán 1565/CC16-Zm1 - 5.12.2016
Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy Slovenská sporiteľňa, a.s. / Obec Bajany Produktové obchodné podmienky pre úvery, bankové záruky a akreditívy POP pre ÚBZaA - 5.12.2016
Aktualizované ( Piatok, 12 Máj 2017 12:22 )
 

Zmluvy na rok 2015

Názov zmluvy

Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o dielo na prípravu a vypracovanie projektového spisu: žiadosti o nenávratný finančný príspevok Strategia Regio, s.r.o. / Obec Bajany Príprava a vypracovanie projektového spisu: žiadosti o nenávratný finančný príspevok PRV 2014-2020 - 2.7.2015
Zmluva o pripojení k Informačnému systému Dátového centra obcí a miest DataCentrum DEUS / Obec Bajany Informačný systém Dátového centra obcí a miest ZLP-2015-0182/OPIS -

25.2.2015

Zmluva o nájme nebytových priestorov

Obec Bajany/ZOS Anna - Mária, n.o.

Prenájom nebytových priestorov v budove obecného úradu Bajany

Zmluva o nájme 2015

-

07.09.2015

Zmluva o dielo č. 13/09/2015

Syteli, s.r.o. /Obec Bajany

Kamerový systém v obci Bajany

13/09/2015

-

07.10.2015

Zmluva o dielo č. 48/2015 -CS

Inžinierske stavby, a.s./Obec Bajany Pozemkové úpravy - Kataster Bajany 48/2015-CS - 04.11.2015
Zmluva o dielo č. 1/2015 Ján Tóth/ Obec Bajany Rekonštrukcia strechy obecnej budovy, Bajany 168
1/2015
- 13.11.2015
Zmluva o poskytnutí služby EC-EDMA, s.r.o. / Obec Bajany Výkon stavebného dozoru pre "Pozemkové úpravy - kataster Bajany"
Stavebný dozor
- 12.10.2015
Aktualizované ( Piatok, 12 Máj 2017 12:22 )
 

Zmluvy na rok 2014

Názov zmluvy

Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluvy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo práce, sociálnych veci a rodiny SR / Obec Bajany Terénna sociálna práca v obci Bajany 095/2014-IZ-5.0/V 41 399,48 29.5.2014
Zmluva o dielo č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany 2014/1 162 937,56
Dodatok zmluvy č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok k 2014/1
Dodatok č.2 zmluvy č.2014/1 Stavomont SP Snina spol. s.r.o. / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok č.2 k 2014/1 13.10.2014
Nájomná zmluva na šk. rok 2014/2015 ZŠ s materskou školou štefana Ďurovčíka Palín / Obecný úrad Bajany Nájomná zmluva - Futbal zmluva 8 Eur/hod 4.12.2014
Dodatok č.3
Ministerstvo hospodárstva SR/Obec Bajany
Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany dodatok č.3 10.12.2014
Aktualizované ( Piatok, 12 Máj 2017 12:21 )
 

Zmluvy na rok 2013

Názov zmluvy

Dodávateľ/Odberateľ Predmet zmluy Číslo zmluvy Hodnota v Eurách
Dátum zverejnenia
Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany KaHR-22VS-1001/0167/199 132 858,64 20.5.2013
Dodatok č.1 k zmluve KaHR-22VS-1001/0167/199 Ministerstvo hospodárstva SR / Obec Bajany Rekonštrukcia verejného osvetlenia obce Bajany Dodatok č.1 k KaHR-22VS-1001/0167/199 20.5.2013
Kúpna zmluva - Bajany - zriadenie VN, TS, NN a rekonštrukcia časti NN a DP Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Predaj pozemku parc. KN_C Č. 739 1497/5300/2013 400 30.9.2013
Dohoda o náhrade za obmedzenie vlastníckeho práva Východoslovenská distribučná, a.s. / Obec Bajany Poskytnutie primeranej jednorazovej náhrady prijímatel'ovi, ako splnenie jeho zákonného nároku 1498/5300/2013 300 30.9.2013
Aktualizované ( Piatok, 12 Máj 2017 12:20 )
 


Copyright © 2008 Obec Bajany. Všetky práva vyhradené.

Created & designed by VJCOM